Vásárlási feltételek

 • VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK
 • ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

 • A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) mint Füzesi Zsuzsanna E:V: minta Webvill .hu (továbbiakban: Üzemeltető), és a Üzemeltető által a www.webvill.hu  weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő, szerződő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit, a szerződés létrejöttének, megszűnésének feltételeit tartalmazza.
 • Az ÁSZF keretében az Üzemeltető és a Felhasználó a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek.
 • Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.webvill.hu weboldalon keresztül jön létre, történik, függetlenül attól, hogy a jogügylet, illetve szolgáltatás létrejötte, teljesítése Magyarországról vagy külföldről, az Üzemeltető vagy közreműködője, illetve megbízottja által történik.

 

 • Az üzemeltető cégadatai:
 • Cégnév: .Füzesi Zsuzsanna E:V (Webvill.hu)
  Cím:2119,Pécel,Levendula u 48/A
   Levelezési cím:
   2119,Pécel,Levendula u 48/A
 • e-mail cím: webvill70@gmail.com 
  Telefon: 06 (28) 745-362
   Fax: 06 (28)745-362
   Cégjegyzékszám:  52564640
  Adószám:69007866-2-33  

 

 • Tárhely szolgáltató adatai:
 • Cégnév: 3 IN1 HOSTING Bt
   Székhely:2310 Szigetszentmiklós ,Szivárvány u 1.sz Fszt.1 .
   Telefon:
   06 24 886 491
   Fax:  06 24 998-626
  Központi email: domain@3in1host.com

 

 1. Általános rendelkezések

 

 • Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.webvill.hu weboldalon található elektronikus áruházon (továbbiakban: Webáruház) keresztül történik.
 • A Webáruházban történő vásárlást az alább nem részletezett körben „Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről” szóló 2001. évi CVIII. törvény, „A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól” szóló 45/2014. Korm. rendelet, továbbá a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) szabályozza.

 

 1. Megrendelés – kosár használata – szállítási-, fizetési mód választása

 

 • Megrendelés megkezdésére a Webáruházban a Kosár használatával van lehetőség.
 • A Felhasználó a kiválasztott termékeket a „Kosár” gomb használatával teheti Kosarába. A Felhasználó által megadható az egyes termékek kívánt mennyisége. A Kosár tartalma egyes termékenként, illetve egészében is törölhető.
 • A Kosár tartalmának meghatározását követően a „Megrendelés” gomb használatával jut el a Felhasználó azon felületre, ahol választani tud az átvételi módok közül illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatait, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.
 • Amennyiben a Felhasználó a rendelés teljesítéséhez szükséges valamennyi adatot megadta, választhat az átvétel módjáról:
 • - azt házhozszállítással kéri, vagy;
 • - az Üzemeltetőnél kívánja  átvenni,vagy,
 • -Csomagátvételi helyen

 

 • Választania kell továbbá, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a vételárat:

 

 • Ha a megrendelés leadásakor a „személyes átvétel  opciót választotta, akkor az alábbi fizetési feltételek közül lehet választani:

 

 • - készpénzben az áru átadásakor, vagy
 • - bankkártyával (Visa, VisaElectron, MasterCard, Maestro) a megrendelés leadásakor az online BARION: bankkártyás fizetőfelületen keresztül.

 

 • Ha a megrendelés leadásakor a „házhozszállítás” opciót választotta, akkor Ön az alábbi fizetési feltételek közül választhat:

 

 • - utánvét fizetéssel a kiszállítást végző munkatársnak, vagy

 

 • - bankkártyával (Visa, VisaElectron, MasterCard, Maestro) a megrendelés leadásakor az online bankkártyás fizetőfelületen keresztül.

 

 • Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés nagyságától függően előleget kérjen a megrendelőtől. Ennek mértékéről a megrendelés visszaigazolása előtt kap tájékoztatást a Megrendelő. 

.

.

 

 1. Szállítási költség – szállítás

 

 • Házhozszállítás választásakor Magyarország területén 
 • A kiszállítást Üzemeltető  futárszolgálat megbízásával végzi.

 

 • A várható szállítási idő 3-5 nap. Amennyiben a várható szállítási időpont meghaladja az 5 napot, a termék megrendelésének beérkezése után a Megrendelő telefonon vagy e-mailben tájékoztatást kap erről. Ha a későbbi szállítási határidő nem felel meg, a megrendelést módosítható, vagy törölhető.

 

 • Az Üzemeltető pontosan (óra-percre) meghatározott szállítási időpontot nem, csak közelítő szállítási intervallum megjelölését vállalja. A várható szállítási időpontot a rendelési visszaigazolás tartalmazza.
 • Külföldre történő szállítás esetén a megrendelés beérkezése után munkatársunk tájékoztatja az egyedi szállítási költségről. Amennyiben ez Önnek nem megfelelő, módosíthatja, vagy lemondhatja megrendelését. 

 

 

 1. A megrendelés véglegesítése, elküldése, módosítása

 

 • Ezt követően a „Tovább” gombbal az összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés véglegesítése előtt rendelése adatait, visszalépve módosíthatja az adatokat, a megrendelést, illetve kétszer használva a „Vissza” gombot törölheti a megrendelést a kosár ürítésével.
 • A megrendelés tényleges feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés véglegesítése” feliratra kattintással kerül sor, ami vételi ajánlatnak minősül és a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

 

 

 • A Webáruházban történő vásárlás a fentiek szerint elektronikus úton leadott és visszaigazolt megrendeléssel lehetséges. A megrendelés leadása együtt jár jelen ÁSZF elfogadásával.
 • A Felhasználó a Webáruházon történő adatszolgáltatással és a megrendelés elküldésével nyilatkozik, hogy jelen szerződési feltételeket (ÁSZF), és a weblapon közzétett Adatvédelmi szabályokat megismerte és elfogadja, és az Adatvédelmi elvek és szabályok szerinti, valamint a jogszabályok által kötelezően előírt adatkezelésekhez hozzájárul. A Felhasználó ezen nyilatkozata hiányában a Webáruházon keresztül szerződés érvényesen nem jön létre a Felhasználó és az Üzemeltető vagy Üzemeltető közreműködője, megbízottja között.

 

 • A Webáruház szolgáltatásai minden Felhasználó számára elérhetőek, regisztráció nélkül, a „Megrendelés” oldalon kért adatok megadásával.

 

 • A megrendelés leadását követően a szerződés az átvétel napjáig szabadon és jogkövetkezmény nélkül módosítható az Üzemeltető fentiekben megadott címére megküldött elektronikus levélben.

 

 • A Szerződő Felek között a megrendelés visszaigazolásával magyar nyelven létrejött szerződés ráutaló magatartással, a „Megrendelés” gombra kattintva jön létre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

 

 • Az Üzemeltető kifejezetten kizárja a felelősségét a Felhasználó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibáért, szállítási késedelemért, kárért. Az ily módon beállt hiba, késedelem nem minősül az Üzemeltető hibás teljesítésének.

 

 • A Felhasználó által vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit a Webáruház tartalmazza.

 

 • Az Üzemeltető szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a Webáruházon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

 

 • A Webáruházon forgalmazott termék használati utasítását, tanúsítványát azon esetben, ahol ezt jogszabályi rendelkezések előírják, az áruhoz köteles mellékelni az Üzemeltető. Ennek esetleges elmulasztása esetén a szerződéstől történő elállásnak nincsen helye, azt a Felhasználó kérésére az Üzemeltető pótolja.

 

 1. A vételár

 

 • A vételár a kiválasztott termék/szolgáltatás mellett a Webáruházon feltüntetett általános forgalmi adóval növelt (bruttó) összeg. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségeit.
 • A Webáruházról megrendelhető termékek árának változtatási jogát az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát sem kedvezően, sem kedvezőtlenül nem befolyásolhatja.
 • Amennyiben a Webáruház felületére nyilvánvalóan téves, - így különösen, de nem kizárólag - a termék vagy szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os ár/díj kerül feltöltésre, akkor az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron szállítani vagy a szolgáltatást hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást. A Felhasználót ebben az esetben is elállási jog illeti meg.

 

 1. A visszaigazolás
 2. A Felhasználó által elküldött megrendelés megérkezését az Üzemeltető e-mail útján haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza:
 3. a Felhasználó által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk),
 4. a rendelés azonosítóját,
 5. a rendelés dátumát,
 6. a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét,
 7. a termék árát,
 8. szállítási költséget és
 9. a fizetendő végösszeget.
 10. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség, vagy szerződéses kötelezettség alól, ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg.

A visszaigazolt megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyet az Üzemeltető nem iktat, a megkötésétől számított 5 évig megőriz, és szükség szerint a Felhasználó számára hozzáférhető.

 1. A szerződés nyelve, alkalmazott magatartási kódex
 2. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az Üzemeltető nem veti alá magát magatartási kódexnek.

 

 1. A Fogyasztó elállási joga

 

A Fogyasztó: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró azon természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, a jelen ÁSZF alkalmazásában.

 • A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 • a) a termék,
 • b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék,
 • c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab,
 • d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni, vagy azt felmondani. (45/2014 Korm.rend 20-30. §)

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

 1. A Fogyasztót megillető elállási (felmondási) jog gyakorlásának módja

 

 • Amennyiben a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, az ÁSZF mellékleteként szereplő kitöltött nyilatkozat-mintát, vagy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Üzemeltető részére, jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségekre, az előbbi pontban meghatározott határidő előtt. 

 • Írásban történő elállás esetén, azt határidőben előterjesztettnek és érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Üzemeltetőnek.

 

 • Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét kell figyelembe venni a határidő számítás szempontjából. Az Üzemeltető javasolja, hogy a Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként is adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
 • Az Üzemeltető elektronikus levél útján haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Ezen visszaigazolás nem jelenti az elállási nyilatkozat joghatályos módon történő előterjesztésének elismerését az Üzemeltető részéről.

 

 • Fogyasztó az fentiek szerint határidőben gyakorolja elállási jogát. Ezen határidőt követően elküldött elállási nyilatkozat nem kötelezi az Üzemeltetőt.

 

 • A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fentiekben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

-

 • Elállási nyilatkozat MINTA
 • (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
 • Címzett (név, postai cím, e-mail cím, fax szám, telefonszám):

 

 • Alulírott kijelenti, hogy eláll az alábbi áruk adásvételétől:

 

 • Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:

 

 • Fogyasztó(k) neve:

 

 • Fogyasztó(k) címe:

 

 • A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):

 

 • Dátum:

-

 

 1. Az Üzemeltető kötelezettségei elállási (felmondási) jog gyakorlása esetén

 

 • Ha a Fogyasztó a megfelelően eláll a szerződéstől, az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget
 • Megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Üzemeltető a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Üzemeltető a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
 • Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
 • Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az Üzemeltető mindaddig visszatarthatja a fent meghatározott összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

 1. A Fogyasztó kötelezettségei elállási (felmondási) jog gyakorlása esetén

 

 • Ha a Fogyasztó megfelelően eláll a szerződéstőlköteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Üzemeltetőnek vagy az Üzemeltető által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
 • A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. Az Üzemeltető az utánvéttel visszaküldött csomagot nem köteles átvenni.
 • A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 • A Fogyasztót e joga gyakorlásával összefüggésben az előbbieken felül további költség és egyéb kötelezettség nem terheli.

 

 1. Az elállás (felmondás) kizártsága

 

 • A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát fenti határidő elteltével.

 

 • A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási (felmondási) jogát továbbá, különösen, ha

 

 1. a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 2. b) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 3. c) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 4. d) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 5. e) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 

 1. Jótállás

 

 • Az Üzemeltetőt az általa forgalmazott termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv, - illetve amennyiben a termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá esik, úgy e rendelet - alapján jótállási kötelezettség terheli.
 • A szerződés hibátlan teljesítéséért a jótálló felel, és a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett (Ptk. 6:171. §).
 • A jótállási idő a tényleges teljesítéssel, tehát a termék Felhasználó általi átvétele napjával kezdődik.
 • Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

 

 • Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a fogyasztónak minősülő Felhasználó (továbbiakban Fogyasztó) részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
 • - szakszerűtlen üzembe helyezés;
 • - rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;
 • - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás;
 • - elemi kár, természeti csapás okozta.
 • Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó::- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Üzemeltetőnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 • Ha az Üzemeltető a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Üzemeltető költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

 • Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Üzemeltető köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

 • A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztóérdekeit kímélve kell elvégezni. Az Üzemeltetőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 


 

 • Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.
 • A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

 • A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Üzemeltetőt terhelik.

 

 • Az Üzemeltető jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

 • A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

 

 • A jótállás nem érinti a Felhasználó/Fogyasztó jogszabályból eredő–így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

 

 • Ha a Szerződő Felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Felhasználó Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

 

 1. Szavatosság

 

 • A Felhasználó közvetlenül az Üzemeltetővel szemben érvényesítheti szavatossági igényét.
 • A Felhasználó az Üzemeltető hibás teljesítése esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.
 • Fogyasztói szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már megvoltak.

 

 • A Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotában képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a felhasználónak okozott érdeksérelmet.

 

 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Üzemeltető nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül a jogosult érdekeit kímélve, nem tud eleget tenni, vagy a Fogyasztó kijavításhoz, vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Üzemeltető költségére kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.

 

 • Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

 • A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, illetve az Üzemeltetőnek megtéríteni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Üzemeltető adott okot.

 

 • A Felhasználó köteles a hibát, annak felfedezése után késedelem nélkül, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Üzemeltetővel.

 

 1. Termékszavatosság

 

 • Az Üzemeltető által a Felhasználónak ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • Ezen pont alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
 • A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
 • a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 • b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 • c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
 • Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
 • A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
 • A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
 • A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

 

 1. Felelősség

 

 • A Webáruházon található információk az Üzemeltető lehető legnagyobb gondossága és jóhiszeműsége mellett kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak. A felhelyezett információk, adatok pontosságáért, teljességéért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

 

 • A Felhasználó a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és használatával elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

 • Az Üzemeltető kifejezett kizárja minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az Üzemeltető ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Webáruház oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más – az Üzemeltetőn kívüli harmadik személyek - weboldalaira vezet. Ezen harmadik személyek adatvédelmi gyakorlatáért, weboldalaik biztonságos használatáért és más tevékenységéért Üzemeltető nem vállal felelősséget.

 

 1. Adatkezelés

 

 • Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Webáruház/honlap működtetését bejelentette  az adatvédelmi nyilvántartásba, ugyanis adatkezelése kizárólag a vele ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik. (2011. évi CXII Tv. 65. § (3) a./ pont)

 

 • Az Üzemeltető az adatokat közvetlenül a Webáruház felületén keresztül vásárolni szándékozó érintettektől veszi fel, az adatkezelés (célja) kizárólag a megrendelés alapján létrejövő adásvétel kölcsönös teljesítésére irányul.

 

 • Az Üzemeltető kizárólag a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat kezeli (név, lakcím, postázási cím, telefonszám), a személyes adatokat kizárólag a létrejövő szerződés és a kibocsátott számla valóságtartalmának utólagos igazolása, és az esetleges minőségi kifogás, jogvita ügyintézése miatt őrzi meg, 5 éves időtartamra. Az adatok semmilyen további célra nem használhatók fel, azok az Üzemeltető kezeléséből nem kerülnek ki, ide nem értve a tárhely-szolgáltató szükségszerű adatkezelését, továbbá a posta, illetve csomagküldő szolgálatnak nyújtandó szükségszerű adatokat, kifejezetten az adásvételi szerződés teljesítése érdekében. Az Üzemeltető a Webáruház működtetésével összefüggésben reklámcélú (direkt marketing) tevékenységet nem folytat, hírlevél szolgáltatást nem végez.

 

 1. Szerzői jogok

 

 • A Webáruház egésze szerzői jogvédelem alatt áll. A szerzői jogi jogosultja az Üzemeltető a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása vagy árú vásárlása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, know-how-t).
 • A Webáruház tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.
 • A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
 • A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően sem az esetleges regisztráció, sem a Webáruház regisztráció nélküli használata nem biztosít jogot a Felhasználónak a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely módon történő használatára, illetve hasznosítására.

 

 1. Panaszügyintézés

 

 • A Felhasználó a termékkel vagy az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait írásban, az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
 • Cégnév: .Füzesi Zsuzsanna E:V (Webvill.hu)
  Cím: 2119,Pécel,Levendula u 48/A
   Levelezési cím: 2119,Pécel,Levendula u 48/A
 • e-mail cím:  webvill70@gmail.com
  Telefon: 06 28-745-362
   Fax: 06 28 745-362
  Cégjegyzékszám: 52564640 
  Adószám:  69007866-2-33
 • Az Üzemeltető az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt az Üzemeltető elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.
 • A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Üzemeltető köteles öt évig megőrizni.
 • Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei:

 

 1. NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG (NFH)
 2. Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
 3. Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf. 20.
 4. Internetes elérhetőség: www.nfh.hu
 5. Központi telefonszám: +36 1 459 4800
 6. Fax: +36 1 210 4677

 

Bírósági eljárás

 

 • Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló törvény vonatkozó rendelkezései szerint.

 > Biztonságos Fizetés - Barion

 • Mit jelent a BARION™?
 • A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátaidnak.
 • A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Fizess kényelmesen bankkártyával

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaszámodat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!


Barion-es-visa-logo.png


Fizetéshez használhatod:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
 • Visa vagy Electron bankkártyádat
 • Amex bankkártyádat

Fizess kényelmesen bankkártya nélkül

Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid, üzletfeleid tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

Ingyenes

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, és az is marad.Nincs havi díj sem.

Kövesd vásárlásaidat

A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, a weben vagy mobilon. Az ingyenes Barion tárca azonnal jelzi minden vásárlásodat, még azt is látod, mit vettél. Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz


DI barion webapp.png Dl playstore hu.pngDl appstore hu.png

Első a biztonság

A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót.A böngésződ zöld színnel jelzi,ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja:

Greenbars-SSL-enhanced validation certificates.png


A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

Budapest, 2018. Május. 12.

 

Webvill 

 

Mellékletek:

 

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog

 • Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

            Az elállási/felmondási határidő az (1....) .

 • Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (2...). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (3....)

             Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

 • Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. (4.....)
 • (5 ....)
 • (6 ....)

 

&l